Undervisere: Ella Moray Williams og Anja Elisabeth Sand

Musikalsk legestue 1 – 3 år

Hvad lærer du ?

 • Lær ny børnesange og få genopfrisket gamle børnesange
 • Få inspiration til mange timer leg du kan bruge hjemme
 • Praktiske metoder til motorisk og sproglige stimulering
 • Teori om sproglig og motorisk indlæring
 • Lær babytegn
 • Vi bruger solmisation, der betyder at synge på tone stavelser( Do, re mi fa so la ti do)

Hvad laver vi ?

 • Sanglege, der øver motorikken
 • Fagtesange, remser og kazoo( sprogstimulation)
 • Fine klange fra instrumenter som klokkespil, klaver og guitar
 • Vi spiller på trommer, Xylofon, klaver og rasleæg
 • Vi danser og bevæger os til musik
 • Vi puster sæbebobler 

  Prisen 200 kr i pr. måned,  juli er betalingsfri

  Betales over bankkonto, pengene bliver trukket d. 1 i hver måned

 

Musikalsk legestue 2 – 4 år

Hvad lærer du ?

 • Lær ny børnesange og få genopfrisket gamle børnesange
 • Få inspiration til mange timer leg du kan bruge hjemme
 • Praktiske metoder til motorisk og sproglige stimulering
 • Teori om sproglig og motorisk indlæring
 • Vi bruger solmisation, der betyder at synge på  tone stavelser( Do, re mi fa so la ti do)
 • Vi starter også rytme indlæring med ¼ del og ⅛ dels noder

Hvad laver vi ?

 • Sanglege, der øver motorikken
 • Fagtesange, remser og kazoo( sprogstimulation)
 • Fine klange fra instrumenter som klokkespil, klaver og guitar
 • Vi spiller på trommer, klaver, Xylofon og rasleæg
 • Vi hører forskellen mellem en kraftig og svag lyd ( Pianissimo og fortissimo)
 • Vi danser og bevæger os til musik
 • Vi puster sæbebobler

  Prisen 200 kr i pr. måned,  juli er betalingsfri

  Betales over bankkonto, pengene bliver trukket d. 1 i hver måned

Musikalsk legestue 3 – 5 år

Hvad lærer du ?

 • Lær ny børnesange og få genopfrisket gamle børnesange
 • Få inspiration til mange timer leg du kan bruge hjemme
 • Praktiske metoder til motorisk og sproglige stimulering
 • Teori om sproglig og motorisk indlæring
 • Vi bruger solmisation, der betyder at synge på  tone stavelser( Do, re mi fa so la ti do)
 • Vi starter også rytme indlæring med ¼ del og ⅛ dels noder

Hvad laver vi ?

 • Sanglege, der øver motorikken
 • Fagtesange, remser og kazoo( sprogstimulation)
 • Fine klange fra instrumenter som klokkespil, klaver og guitar
 • Vi spiller på trommer, klaver,Xylofon og rasleæg
 • Vi hører forskellen mellem en kraftig og svag lyd ( Pianissimo og fortissimo)
 • Vi øver os i forskellen mellem høje og dybe toner 
 • Vi danser og bevæger os til musik
 • Vi puster sæbebobler
 • Vi øver os i forskellen mellem høje og dybe toner 

  Prisen 200 kr i pr. måned,  juli er betalingsfri

  Betales over bankkonto, pengene bliver trukket d. 1 i hver måned