Musikalsk legestue 1 – 3 år

Hvad lærer du ?

 • Lær ny børnesange og få genopfrisket gamle børnesange

 • Få inspiration til mange timer leg du kan bruge hjemme

 • Praktiske metoder til motorisk og sproglige stimulering

 • Teori om sproglig og motorisk indlæring

 • Vi leger Solmisation, der betyder at synge på  tone stavelser( Do, re mi fa so la ti do)

 • Vi starter også rytme indlæring med ¼ del og ⅛ dels noder

Hvad laver vi ?

 • Sanglege, der øver motorikken

 • Fagtesange, remser og kazoo( sprogstimulation)

 • Fine klange fra instrumenter som klokkespil, klaver og guitar

 • Vi spiller på trommer, klaver,Xylofon og rasleæg

 • Vi hører forskellen mellem en stor og lille lyd ( Pianissimo og fortissimo)

 • Vi øver os i forskellen mellem høje og dybe toner 

 • Vi danser og bevæger os til musik

 • Vi puster sæbebobler

 • Vi øver os i forskellen mellem høje og dybe toner